اخبار دسته اول ایران با ما

6 مارس 2021
خبر روز
بدون نظر

🔺 تکنولوژی‌ستیزی از جیب مردم، به مصوبات مجلس هم رسید   🔹 کمیسیون تلفیق مجلس ضمن پافشاری مجدد بر افزایش ده درصدی مالیات شرکتهای اینترنتی، علاوه بر تصویب گران کردن اینترنت، منابع آنرا به  صداوسیما برای نظارت بر فضای مجازی، …