اخبار داخلی رو مخ

27 فوریه 2021
خبر روز
بدون نظر

اخبار داخلی رو مخ نوبخت: گفتن که دولت یارانه هارو تا آخرین روز کاریش پرداخت میکنه اما دولت بعدی برای پرداخت یارانه ها به مشکل برمیخوره.   ممنوعیت اسکان نوروزی ۱۴۰۰ در مدارس   🔹مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش …